STYREFAGLIG MØTEPLASS - for menn og kvinner med internasjonal bakgrunn og kompetanse

Tirsdag 23. april kl 13.30 – 18.00

Norske bedrifter blir stadig mer internasjonale. Mange
knytter til seg utenlandske arbeidstakere som har
viktig internasjonal erfaring fra selskaper både i
hjemlandet og internasjonalt. De bringer med seg
innsikt og perspektiv som kan være interessante å ta
med når beslutninger skal tas.

Det finnes også mye spennende kompetanse blant
personer med tilknytning til Norge som har valgt å
gjøre karriere i utlandet.

Norske styrer har til nå i liten grad benyttet seg av
denne unike kompetansen. Mange menn og kvinner
med internasjonal bakgrunn som bor og jobber i
Norge er i samme posisjon som kvinner var før
kvoteringsloven; de har ikke nettverk til personer som
påvirker styresammensetningen og blir derfor ikke
spurt om å påta seg styreverv.
Dette Styrefaglig Møteplass arrangementet skal koble
menn og kvinner med internasjonal bakgrunn og
kompetanse med styreledere, styremedlemmer,
investorer og valgkomiteer, (dvs personer som
påvirker styrenes sammensetning) og samtidig gi
kunnskap om hvordan norske styrer arbeider,
rekrutterer og ledes.

 PROGRAM
Åpning ved Næringsminister Trond Giske

Panel med Ole Jacob Sunde, styreleder i
Schibsted ASA, Kathryn Baker (USA), partner
hos Reiten & Co, Silvia Seres (Serbia),
styremedlem i bla Norsk Tipping og Statkraft
og Thomas Falck, CEO i Agenda Capital og
styremedlem i bla Kongsberg Automotive

“Simulert Styremøte” hvor eierrepresentanter
og styrekandidater diskuterer finansielle,
strategiske og etiske styrespørsmål i en case
spesielt tilrettelagt for Styrefaglig Møteplass

Networking over vin & tapasArrangementet holdes i lokalene til SEB på
Filipstad Brygge i Oslo.

_____________________________________

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med
Leadership Foundation og Lisa Cooper og
støttes av bla SEB, Næringsdepartementet,
McKinsey & Company og Barne-, likestillings
-og inkluderingsdepartementet.


Last ned program

 

I samarbeid med:


Kontakt Styrefaglig Møteplass: elin@styrefagligmoteplass.no +47 93 28 02 30


© Copyright Styrefaglig Møteplass 2002-2014